Κινέζικα βότανα

Τα βότανα που διαθέτουμε είναι σε μορφή υγρή, δηλαδή είναι υδατοαλκοολικά, κοινώς βάμματα.


Το πλεονέκτημα της επεξεργασίας αυτής είναι οτι στο οινόπνευμα διαλύονται τα λιπαρά συστατικά του φυτού γεγονός που δεν επιτυγχάνεται με τον βρασμό.


Οι συνδυασμοί που διατίθενται είναι αυτοί που μας δόθηκαν απο τον δασκαλό μας Αλέξανδρο Τηλικίδη κατα την φοιτησή μας στην σχολή ΝΗS.


Απευθύνονται σε μια σειρά προβλημάτων σύμφωνα με
την Κινέζικη αντιμετώπιση. 

 

Κατηγορίες που ανήκουν στην κατηγορία : Κινέζικα βότανα

Συνταγές νεφρού
Συνταγές ήπατος
Συνταγές καρδιάς
Συνταγές σπλήνα
Συνταγές πνεύμονα